UTILIS

utilis co., ltd.

busIness overview

บริษัท ยูทิลิส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในการนำเข้าและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า กังหันน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมไปถึงตู้ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์ บริษัท ยูทิลิส จำกัด เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการดูแลและบริหารงานโดยผู้บริหารยุคใหม่ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และดำเนินการโดยทีมงานผู้ชำนาญที่พร้อมจะมอบคำแนะนำในทุกขั้นตอนแบบ One stop service อย่างครบครัน

พันธมิตรทางธุรกิจจากทั่วโลก

ยูทิลิส เราได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ให้นำเข้าและจำหน่ายสินค้า

ทำให้เราสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ขนาดของโครงการ รวมไปถึงสามารถ ทำตามข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและตรงเวลา

ยูทิลิส เราได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย ให้นำเข้าและจำหน่ายสินค้า

ทำให้เราสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน ขนาดของโครงการ รวมไปถึงสามารถ ทำตามข้อกำหนดต่างๆ ของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและตรงเวลา

BUSINESS PARTNER