สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำลาดวารี

สถานีสูบน้ำบ้านทวก จ.นครราชสีมา

สถานีสูบน้ำบ้านทรายขาว จ.นครศรีธรรมราช

MAINTENANCE SERVICES

END SUCTION PUMPS

HORIZONTAL SPLIT CASE PUMPS

HYDRO POWER PLANTS

MACHINE PROTECTION _ SCADA

MOTOR CONTROL CENTERS

SUBMERSIBLE AXIAL FLOW PUMPS

VERTICAL SPLIT CASE PUMPS

VERTICAL TURBINE PUMPS

VERTICAL VOLUTE PUMPS

WATER CONTROL GATES