ยูทิลิส บริจาคเงินให้กับองค์กร Unicef

ยูทิลิส บริจาคเงินให้กับองค์กร Unicef

บริษัท ยูทิลิส จำกัด ร่วมบริจาคเงินให้กับองค์กร Unicef เป็นจำนวน 150,000 บาท