บริการให้คำปรึกษาโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมมอบคำแนะนำด้านการบริหารจัดการน้ำตลอดจนขั้นตอนการเลือกประเภทและอุปกรณ์เพื่อสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จที่แตกต่าง

 

โดยทีมเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้รับการอบรมด้านการบริการจัดการน้ำ การติดตั้ง รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือมาเป็นอย่างดี จึงสามารถมอบคำแนะนำและนำเสนอแนวทางได้อย่างเหมาะสมต่อลักษณะของงานแต่ละโครงการได้อย่างลงตัว

การออกแบบโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถออกแบบระบบรวมถึงการจัดวางตำแหน่งของอุปกรณ์ให้ทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม

 

และเมื่อผสานกับโปรแกรมการออกแบบที่ทันสมัย จึงสามารถสร้างระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ กังหันน้ำ และระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะงานก่อสร้างระบบน้ำและระบบควบคุมไฟฟ้าต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ Utilis จึงนำเสนอการบริการด้านงานติดตั้งอย่างครบวงจร

 

ดำเนินการโดยทีมงานผู้ชำนาญการเฉพาะทางในแต่ละด้านที่พร้อมให้การดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบระบบ การติดตั้ง รวมถึงงานด้านระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยในทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมฯ

บริการดูแลหลังการขายที่พร้อมสนับสนุนดูแลและซ่อมแซมโดยทีมช่างผู้มากประสบการณ์ ทั้งการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารและระบบบริหารจัดการน้ำเดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจสภาพอุปกรณ์ดั้งเดิม

 

รวมไปถึงการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อทำการซ่อมแซม

เปลี่ยนใหม่และจัดหาทดแทน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการให้คำปรึกษาโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมมอบคำแนะนำด้านการบริหารจัดการน้ำตลอดจนขั้นตอนการเลือกประเภทและอุปกรณ์เพื่อสร้างผลลัพธ์แห่งความสำเร็จที่แตกต่าง

 

โดยทีมเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้รับการอบรมด้านการบริการจัดการน้ำ การติดตั้ง รวมถึงการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือมาเป็นอย่างดี จึงสามารถมอบคำแนะนำและนำเสนอแนวทางได้อย่างเหมาะสมต่อลักษณะของงานแต่ละโครงการได้อย่างลงตัว

การออกแบบโดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ในด้านงานบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถออกแบบระบบรวมถึงการจัดวางตำแหน่งของอุปกรณ์ให้ทำงานร่วมกันอย่างเหมาะสม

 

และเมื่อผสานกับโปรแกรมการออกแบบที่ทันสมัย จึงสามารถสร้างระบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ กังหันน้ำ และระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะงานก่อสร้างระบบน้ำและระบบควบคุมไฟฟ้าต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษ Utilis จึงนำเสนอการบริการด้านงานติดตั้งอย่างครบวงจร

 

ดำเนินการโดยทีมงานผู้ชำนาญการเฉพาะทางในแต่ละด้านที่พร้อมให้การดูแลตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบระบบ การติดตั้ง รวมถึงงานด้านระบบวิศวกรรมต่างๆ โดยในทุกขั้นตอนดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมฯ

บริการดูแลหลังการขายที่พร้อมสนับสนุนดูแลและซ่อมแซมโดยทีมช่างผู้มากประสบการณ์ ทั้งการปรับปรุงฟื้นฟูอาคารและระบบบริหารจัดการน้ำเดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจสภาพอุปกรณ์ดั้งเดิม

 

รวมไปถึงการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อทำการซ่อมแซม

เปลี่ยนใหม่และจัดหาทดแทน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและฟื้นฟูให้กลับมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ