สถานีสูบน้ำบ้านหนองรี จ.กาญจนบุรี

สถานีสูบน้ำหนองบัวดอนต้อน จ.ร้อยเอ็ด

สถานีสูบน้ำบ้านป่าพฤกษ์ จ.สุพรรณบุรี

สถานีสูบน้ำบ้านหนองรี จ.กาญจนบุรี

สถานีสูบน้ำหนองบัวดอนต้อน จ.ร้อยเอ็ด

สถานีสูบน้ำบ้านป่าพฤกษ์ จ.สุพรรณบุรี